Postęp w realizacji celów w Kioto cz.II gazy cieplarnianeM.Callanan: Niektóre kraje mają problemy z uzyskiwaniem satysfakcjonujących postępów w dziedzinie redukcji CO2. Nie można jednak nakładać większych zobowiązań, kosztem konkurencyjności europejskiej gospodarki. Kluczem do sukcesu może się okazać lepsza, niż do tej pory eksploatacja bogactw naturalnych. W jaki sposób zobowiązania z Kioto wpłynęły na tzw. ucieczkę emisji z Europy, czyli przenoszenia produkcji przemysłowej na inne kontynenty, gdzie obowiązuje zmniejszony reżim redukcyjny?

I.Cochet: Zobowiązania redukcyjne przyjęte przez UE prowadzą do mechanizmów korupcyjnych w systemie ETS. Emisje gazów cieplarnianych nie mają charakteru liniowego, tylko są zmienne.

Przedstawiciel Komisji: Zaobserwowano już zjawisko wyprowadzania produkcji przemysłowej z Europy, jednak nie występuje ono jak na razie na masową skalę. Jest to ważny problem, jednak nic nie może przesłonić celu głównego – osiągniecie zakładanego zmniejszenia emisyjności o 20% do roku 2020. Jeśli do zobowiązań podjętych przez Wspólnotę, nie przyłączą się inni światowi emitenci – nie uda się powstrzymać niekorzystnych zmian klimatycznych w skali globalnej. Emisje nie ewoluują w sposób linearny. Mechanizm ETS jest dobrze kontrolowany przez Komisję a jego działanie zostanie wkrótce zmodyfikowane.