Mechanizm monitorowania i sprawozdawczości w zakresie emisji gazów cieplarnianych oraz zgłaszania innych informacji na poziomie krajowym i unijnym, istotnych dla zmiany klimatu cz.I gazy cieplarnianeSprawozdawca T. Hadjigeorgiou: Trzeba lepiej zarządzać mechanizmem monitorowania i kontroli emisji gazów cieplarnianych. Niezmiernie ważne jest utrzymanie na Ziemi odpowiedniej temperatury. Należy pracować nad zmniejszeniem emisji, ale państwa członkowskie nie powinny być dodatkowo obciążane. Zielony fundusz działa na rzecz zmniejszenia emisji w krajach rozwijających się. Trzeba trzymać się zasady: „kto zanieczyszcza, ten płaci”.

F.Hall: Ważna jest pomoc UE dla krajów rozwijających się. Istotna jest perspektywa długofalowa. Trzeba zbadać czy realne jest osiągnięcie redukcji na poziomie 80 – 90 % do roku 2050. Dekarbonizacja wymaga zdecydowanych działań w systemie ETS, ale nie należy zapominać o odpowiedzialności za emisję rolnictwa i emisji budynków. Potrzebna jest lepsza sprawozdawczość i zbadanie jak państwa UE działają na rzecz państw rozwijających się.

R. Jordan Cizelj: Wszyscy chcemy prostego i skutecznego systemu. Przemysł w przeciwieństwie do administracji nie powinien być dodatkowo obciążany. Trzeba odpowiednio korzystać z systemu handlu emisjami. Dekarbonizacja powinna być celem wiążącym.

C. Turmes: Trzeba zwrócić uwagę na sprawozdania, gdyż to one będą podstawą do wyznaczania celów. Cele z Cancun powinny pasować do harmonogramu na rok 2050. Dobrym sygnałem dla stoczni będzie objęcie systemem transportu morskiego, gdyż obecnie duża część statków zanieczyszcza środowisko.