Globalne podejście do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych innych niż CO2, mających wpływ na klimat gazy cieplarnianeWszystkie grupy polityczne zgadzają się z zaproponowanym stanowiskiem.

Głos zabrali: Vittorio Prodi, Janos Ader, Theodoros Skylakakis, Kriton Arsenis
Gaz HFC jest o wiele bardziej niebezpieczny dla zmian klimatu niż CO2. Unia Europejska inwestuje miliony EURO w system, który nie jest wykorzystywany. Oczekuje się zmiany w tym zakresie.

Warto skupiać się na również na innych gazach cieplarnianych, a nie tylko CO2. Wszystkie gazy cieplarniane mają wpływ na klimat, nie można o tym zapomnieć.

KE
Komisja ma obawy, jeśli chodzi o inne gazy niż CO2. Wszystkie gazy cieplarniane powinny być ograniczane o ok. 75-80 % do roku 2050 w porównaniu do 1990 r.

Gazy cieplarniane uwalniane do atmosfery - para wodna

Gazy cieplarniane uwalniane do atmosfery – para wodna

Przegląd gazów, które analizuje komisja powinny ukazać skutki i zagrożenia nad wieloma rodzajami gazów. Rozporządzenie to będzie miało wpływ na ograniczenie wydalania emisji gazów cieplarnianych.