Fluorowane gazy cieplarniane cz.IV gazy cieplarnianeR.Sieber: Bardzo dobre sprawozdanie. Należy w dużej mierze poprzeć propozycje ujęte w sprawozdaniu. Prace nad kompromisami toczą się bardzo sprawnie. Należy zakazać serwisowania oraz podnieść próg do 50 ton. Pewne sektory trzeba wyłączyć ze względu na bezpieczeństwo ludzkie. System opłat powinien być jeszcze przedmiotem dyskusji.

J.Leinen: Trzeba pracy nad kompromisami. Gazy fluorowane są odpowiedzialne za 10 % ocieplenia klimatu. Należy działać na rzecz walki ze zbyt znaczącym ociepleniem klimatu. Potrzeba nakreślenia dat do kiedy gazy fluorowane powinny zniknąć.

Komisja Europejska: Komisja zostawia sobie pewien margines bezpieczeństwa w kwestii dat wycofywania gazów fluorowanych. Komisja musi mieć pewność, iż producenci sprzętu mają czas żeby przystosować swoje technologie. Opłata alokacyjna jest kwestią dość problematyczną, przede wszystkim ze względu na wysokość tej opłaty. Komisja dostrzega „apetyt” na jeszcze większą ilość zakazów. Stopniowe wycofywanie gazów cieplarnianych dostatecznie wymusi przechodzenie na alternatywne rozwiązania. Komisja zgadza się z opinią sprawozdawcy w temacie zakazu serwisowania.