Fluorowane gazy cieplarniane cz.III gazy cieplarnianeSprawozdawca B.Eickhout: Unia Europejska wezwała do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych o 80–95% do roku 2050, w odniesieniu do poziomów z 1990 roku. Zgodnie z przyjętym przez Komisję Europejską planem działania dotyczącym przejścia na gospodarkę niskoemisyjną, dla osiągnięcia tego celu konieczne jest ograniczenie o 72–73% emisji gazów niebędących CO2 (w tym fluorowanych gazów cieplarnianych) do roku 2030. Choć emisje pozostałych gazów cieplarnianych uległy zmniejszeniu, to emisje fluorowanych gazów cieplarnianych wzrosły o 60% od roku 1990. Produkty i urządzenia wykorzystujące HFC mogą posiadać długi okres trwałości, nawet do 50 lat. Dlatego też wymagane jest dodatkowe prawodawstwo zapobiegające wzrostowi emisji w kolejnych dziesięcioleciach. Istotne jest szkolenie oraz certyfikacja w zakresie zrównoważonych alternatyw. Wprowadzenie zakazu serwisowania i konserwacji istniejących urządzeń chłodniczych zawierających HFC i mieszanin HFC o wysokich współczynnikach ocieplenia globalnego pozwoli na ograniczenie emisji oraz na oszczędności energii. Ponadto sprawozdawca opowiada się za zakazem stosowania HFC w niektórych urządzeniach, takich jak domowe chłodziarki i zamrażarki, dla których mniej szkodliwe alternatywy są obecnie dostępne w obrocie. Ogólnie rzecz ujmując, wniosek mógłby przewidywać większe wsparcie dla zrównoważonych alternatyw oraz mniejszych przedsiębiorstw europejskich je wytwarzających. Dlatego też sprawozdawca stwierdza, że wniosek Komisji można ulepszyć w kilku aspektach, które zostały omówione poniżej. Zakaz wprowadzania pianki do obrotu w 2015 roku. Pianki mogą posiadać długi okres trwałości, nawet do 50 lat. Ponadto odzysk gazów spieniających z pianek jest kosztowny. Brak interwencji publicznej obecnie mógłby doprowadzić do wzrostu emisji w następnych dziesięcioleciach. Zrównoważone alternatywy są opłacalne i pozwalają na znaczne zmniejszenie emisji HFC (~3,9 Mt/ekwiwalent CO2/rok w 2030 roku). Należy wprowadzić zakaz aerozoli termicznych do obrotu w 2020 roku. Zrównoważone alternatywy są opłacalne i pozwalają na znaczne zmniejszenie emisji HFC (~3,6 Mt/ekwiwalent CO2/rok w 2030 roku). Zakaz wprowadzania do obrotu dotyczący stacjonarnych urządzeń klimatyzacyjnych i statków transportowych w 2020 roku. Sektor ten ma wysoki udział w emisjach HFC oraz stanowi najszybciej rosnące źródło emisji. Zrównoważone alternatywy są opłacalne i pozwalają na znaczne zmniejszenie emisji HFC (~29 Mt/ekwiwalent CO2/rok w 2030 roku). Zakaz wprowadzania do obrotu urządzeń klimatyzujących dotyczący wentylatorowych agregatów chłodniczych w 2027 roku. Zrównoważone alternatywy są opłacalne i pozwalają na znaczne zmniejszenie emisji HFC (~9 kt/ekwiwalent CO2/rok w 2030 roku). W celu poprawy historycznie niskich wskaźników zgodności i opłacalności nieodzowne są jasne zobowiązania dotyczące ograniczania emisji i odzysku.