Fluorowane gazy cieplarniane cz.II gazy cieplarnianeC.Davis: Poglądy na kwestie gazów fluorowanych są bardzo podzielone. Komisja idzie we właściwym kierunku. Sprawozdawca przedstawił szereg propozycji bardziej ambitnych i cześć z nich należałoby poprzeć. Każda szczegółowa propozycja wymaga szczegółowego przeanalizowania. Potrzeba trwałych rozwiązań kompromisowych.

P.Ayuso: Przedstawiona propozycja jest bardzo trafna, gdyż na pewno będzie bodźcem dla rożnego rodzaju innowacji. To jest dobre i dla ludzi i dla środowiska. Należy jednak uwzględnić poszczególne sektory. Dążymy do zielonej gospodarki, ale trzeba mieć na względzie też realną gospodarkę. Propozycja jest dobrze wyważona. Należy pamiętać, że w krajach o gorącym klimacie nowe alternatywne technologie pociągają za sobą duże zużycie energii.

R.Sieber: Jeżeli nasza polityka klimatyczna ma być poważnie traktowana, sektor gazów fluorowanych musi być lepiej przestudiowany i musimy pamiętać, że dla przedsiębiorstw i przemysłu europejskiego byłaby to duża szansa na znalezienie nowych alternatyw. To, co pokazuje Komisja Europejska sugeruje, że większa ilość gazów cieplarnianych w przyszłości będzie pochodziła z gazów fluorowanych. Musimy być bardziej ambitni. Niektóre państwa członkowskie będą stawać przed dużymi wyzwaniami. Większość alternatyw jest już na rynku i należy je wspierać. Planowanie długoterminowe powinno być naszym celem. Trzeba szukać innowacji i alternatyw.

Komisja Europejska: Cel propozycji Komisji to zagwarantowanie, że ten sektor w sposób należyty przyczyni się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej. Jest to zgodne z rezolucją Parlamentu z 14.09.2011 roku w sprawie kompleksowego podejścia do emisji innych, niż CO2. Parlament Europejski potwierdził, że chce ambitnych celów. Należy w sposób właściwy skonstruować politykę ograniczenia emisji. Trzeba dać szanse działaniom innowacyjnym. Komisja cieszy się, że w projekcie sprawozdania przyjmuje się ogólne podejście zaproponowane przez Komisje. W związku z tym, iż kwestie gazów fluorowanych dotyczą wielu sektorów, nie da się wprowadzić derogacji blokowej.

B.Eickhout: Powinniśmy dokonać większego rozróżnienia w kwestii urządzeń klimatyzacyjnych. Poprawki kompromisowe powinny iść właśnie w tym kierunku. Należy pamiętać, że im więcej podsektorów wprowadzamy, tym więcej potrzeba nowych definicji. Potrzeba konkretnych nakazów i zakazów. Ze względu na delikatność tych kwestii należy im się bardzo dokładnie przyjrzeć. Należy uwzględnić wszelkie drażliwe opcje w możliwe jak najkrótszym czasie.