Europejskie przepisy dotyczące emisji gazów cieplarnianych z samolotów i transportu morskiego oraz ewentualne włączenie emisji innych niż CO2 pochodzących z lotnictwa: obecna sytuacja gazy cieplarnianeTransport morski
Na poziomie globalnym procesy są bardzo ograniczone. Poszczególne Agencje zobowiązały się do działania.

Transport lotniczy

Dużo się dzieje na temat włączenia transportu lotniczego do ETS. Dyspozycja do krajów członkowskich jest już sfinalizowana.

Liese Peter
Są konkretne terminy w sprawie zobowiązań dotyczących emisji gazów cieplarnianych.

Gebrandy Gerben-Jan
Chiny ostatnio ogłosiły, że jeżeli nie zostanie zmieniony system, to przestaną kupować Airbusy z Europy. Rząd francuski wystosował pismo w tej sprawie. Komisja na razie wstrzymała się od odpowiedzi.

Eickhout Bas
Ustawodawstwo w sprawie siarki jest jasne. Komisja miała przedstawić wyniki badań. Komisja powinna wykazać się bardziej odważnymi ruchami. Podstawy opłat prawnych – powinno zastosować się zasady rynkowe. Prodi Vittorio Nie ma obecnie opłat, z których mogliby korzystać przewoźnicy. Warto zastanowić się w sprawie WPR i WPH, które mogłyby być przykładem. W Europie zostały poczynione kroki w sprawie jednolitej czystej polityki powietrznej. Cykl życia cząsteczek w stratosferze może trwać wiele dłużej.

Seeber Richard
Trzeba zadbać o jednolitą politykę w Europie. Nie powinny pojawić się żadne luki w prawie, bo może dość do nieporozumień.

Komisja
Ustawodawstwo jest zgodne z prawem. Środki ekwiwalentne – zasada, w jaki sposób Komisja Europejska będzie postępować podczas przyszłych spotkań klimatycznych. Dobrze, żeby uregulować sektor lotniczy i morski w Europie. Trudno będzie uwzględnić ekwiwalentność. Dyrektywa o opodatkowaniu energii – przyszłość ETS i emisji gazów cieplarnianych przyjmowane były większością. Emisje NOx zostaną przekazane i odpowiedź zostanie przedstawiona na kolejnych spotkaniach.