Fluorowane gazy cieplarniane cz.I gazy cieplarnianeB.Eickhout: Temat fluorowanych gazów cieplarnianych jest bardzo ważny. Gazy te mają bardzo wysoki współczynnik ocieplenia globalnego. Wiele przedsiębiorstw domaga się bardziej restrykcyjnego podejścia. Są to gazy, które często mają współczynnik ocieplenia globalnego jest 20 tys. wyższy, od CO2 czyli mogą odgrywać bardzo negatywną rolę w zmianach klimatycznych. Gdy przejrzeć się zwiększeniu emisji tych gazów to należy zdać sobie sprawę, że od lat 90 doszło do olbrzymiego zwiększenia( 60 %) emisji tych gazów. Jeśli przyjrzeć się mapie Drogowej Komisji Europejskiej to zdamy sobie sprawę, że będą one odgrywały coraz większa rolę w naszej przyszłości, jeśli Parlament nie zajmie się tym problemem. Kiedy mówi się o fluorowanych gazach to mówi się o przyszłości przedsiębiorstw nie tylko, wewnątrz ale i na zewnątrz Europy. Jeśli wprowadzi się odpowiednie wymagające przepisy to będzie to z korzyścią dla wszystkich. Wiele dużych przedsiębiorstw amerykańskich i japońskich wprowadza swoje produkty na nasze rynki.

Emisja gazów cieplarnianych do atmosfery

Emisja gazów cieplarnianych do atmosfery

Komisja stara się za wszelką cenę wypracować kompromis, ale tylko na własnym polu. Potrzeba opracowania nowych alternatyw, wobec CO2 oraz gazów fluorowanych. Należy wprowadzić przepisy, które będą bodźcem dla małych i średnich przedsiębiorstw. Potrzeba innowacji i poszukiwania alternatyw. Należy zakazać używania gazów fluorowanych w systemach klimatyzacyjnych oraz chłodniczych. Należy przyspieszyć procedury wyprowadzania gazów cieplarnianych.

T.Banki: Od 2020 roku gazy fluorowane mają być zakazane w niektórych urządzeniach. Nie jest to granica realna, ponieważ innowacje nie posuwają się tak szybko by tylko materiały naturalne mogłyby być wykorzystywane oraz żeby wykluczyć elementy ryzyka. Trzeba pamiętać także o substancjach szkodliwych takich jak amoniak itp. Potrzeba dłuższych badań nad fluorowęglowodorami. Komisja Europejska przedstawiając swoje propozycje nie była do końca pewna, ponieważ odstąpiła od swoich wcześniejszych ograniczeń. Te ograniczenia dotyczą zwłaszcza przemysłu spożywczego.

J.Leinen: Przemysł potrzebuje alternatyw, gazy fluorowane cały czas są w użyciu w urządzeniach chłodniczych, klimatyzacyjnych. Temat ten cieszy się również uwagą opinii publicznej i przemysłu. Wiele sektorów gospodarczych jest dotknięte tym problemem. Gazy fluorowane maja duży
potencjał cieplarniany. Należy je stopniowo wycofywać, są już dla nich alternatywy, które nie prowadzą do efektu cieplarnianego. Istnieją alternatywy dla urządzeń chłodniczych, nie ma potrzeby stosowania w nich gazów fluorowanych. Gorzej jest z kwestią urządzeń klimatyzujących. Powinniśmy lepiej uwzględnić specyficzną sytuacje niektórych sektorów.